Biz Kimiz?
Ne yapıyoruz?
Ne hedefliyoruz?
Biz Kimiz? 01

Biz Kimiz?

Rhinocenter, 2015 yılında kuruldu. Kurulduğu gün itibari ile Robert McNeel & Associates tarafından yetkilendirimiş eğitmeni ile Yetkili Rhino Eğitim Merkezi (Authorized Rhino Training Center) olarak resmi müfredatlar ile dönem dönem grup eğitimleri ve kurumsal eğitimler veren Rhinocenter, çoğunluğu Akademisyenlerden oluşan işbirlikleri ile resmi müfredata ek, meslek gruplarına yönelik pratik içerikler ve canlı etkinlikler için Akademi Platformunu yayına aldı.

Ne yapıyoruz? 02

Ne yapıyoruz?

Rhinoceros 3D programı, gerek açık kaynak olması gerekse bir çok sektörde kendine yer bulması sebebiyle bizim için İsveç Çakısı niteliğinde bir program. Algoritmalara dayalı modelleme arayüzü Grasshopper, üstünde çalıştırmak üzere eklentiler geliştirmeye müsait C# ve RhinoCommon Kütüphanesi, Görselleştirmeden, Denizcilik Analizlerine kadar çok çeşitli kullanım alanları ile bir yandan Rhino’yu kullanmak ve öğrenmek isteyen herkese temas etmek ve bu çok yönlü programla herkesi tanıştırmak istiyoruz. Sürekli büyüyen işbirlikteliklerimiz ile öğretmek isteyenlerle öğrenmek isteyenleri buluşturuyoruz.

Ne hedefliyoruz? 03

Ne hedefliyoruz?

Rhino ve Grasshopper’ın çok yönlü ve kaynak kodlarının açık olması sayesinde üstünde program geliştirmeye müsait olmasına güveniyor, kendi sektöründe bir eksik gören ve bu eksiği Rhino (ve olası geliştirilecek eklentiler) ile kapatacağını düşünen fikir sahibi herkesi, fikrini hayata geçirebileceği, bizim de desteğimizle büyütebileceği ve tüm dünyaya satarak ek gelir elde edebileceği kuluçka merkezimize (Kulucka.io) davet ediyoruz. Yepyeni fikirler ve nokta atış çözümler üretmek için pratik düşüncenin önemli olduğunu biliyor ve ülkemizin her bireyinin bu düşünce yapısında olduğuna inanıyoruz.