ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

RHINOCENTER AKADEMİ PLATFORMU ÜYELİK ŞARTLARI VE KULLANIM KOŞULLARI

Bu sözleşme, Rhinocenter Akademi olarak https://acedemy.rhinocenter.net sitesinde satışa sunulan ürünlerin ve sunulan hizmetlerin kullanım koşullarını ve siteye üyelik şartlarını düzenlemektedir. Lütfen https://acedemy.rhinocenter.net üzerinden üyelik işlemlerinize devam etmeden önce aşağıda yazılı Kullanım Koşullarını ve Üyelik Şartlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen https://acedemy.rhinocenter.net internet sitesini kullanmayınız ve üye olmayınız. Kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak ve “Kullanım Koşullarını ve Üyelik Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” onay kutusunu işaretleyerek https://acedemy.rhinocenter.net internet sitesine üye olmanız ve üyeliğinizi aktifleştirmeniz, bu sayfada yazılı Kullanım Koşullarını ve Üyelik Şartlarını peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu Kullanım Koşulları ve Üyelik Şartları, Rhinocenter ile Kullanıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturmaktadır. Sözleşmenin tarafları aşağıda belirtilen şartlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

1. TANIMLAR

1.1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, aşağıdaki tanımlar kullanılacaktır:

1.1.1. “Sözleşme”, https://academy.rhinocenter.net/uyelik/ adresinde tüm ekleri ve olası değişiklikleri içinde barındıran Rhinocenter Akademi Kullanım Koşulları ve Üyelik Şartları metnidir.

1.1.2. “Üye”, Rhinocenter Akademi web sitesine kayıt olarak  ücretsiz hesap oluşturan 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş kişilerdir.

1.1.3. “Müşteri”, Rhinocenter Akademi sitesine üye olarak satın alma işlemi gerçekleştiren kişi veya kurumlardır.

1.1.4. “Rhinocenter Akademi”, Mustafa Dülger adına tescilli marka olan Rhinocenter’ın https://acedemy.rhinocenter.net internet sitesinde yönetilen eğitim platformudur.

1.1.5. “Eğitmen” veya “Yayıncı” Rhinocenter Akademi sitesine Müşteriler’e satmak üzere eğitim video setleri kaydeden veya etkinlik organizasyonlarında etkinliği yürüten kişi(ler) veya kurum(lar). Eğitmenler, hazırladıkları eğitim video setleri veya yürüttükleri etkinliklerin, Üyelik Şart ve Koşulları kapsamında gerçekleşen satışlarına dair Dönemsel Raporlama ile e-posta üzerinden bilgilendirilir.

1.1.6. “Kayıt”, Müşteriler tarafından Rhinocenter üyelik hesabı oluşturulması için gerekli kayıt formunun doldurulmasıdır.

1.1.7.  “Site”, https://acedemy.rhinocenter.net uzantılı internet sitesidir.

1.1.8. “Hesap”, Müşterilerin siteye kayıt olduktan sonra giriş yaparak eriştiği ve kendilerine ait kişisel verilerin de bulunduğu Site veri tabanıdır.

1.1.9. “Hizmet” (Hizmetler), Ziyaretçilerin almak istediği tüm danışmanlıklar, eğitim setleri veya katılmak istedikleri atölye ve etkinlikler, Sitede yayınlanan içeriğin izlenmesi ve bu içeriklerle ilgili hazırlanan sınavlara erişim/görüntüleme vb. işlemleridir.

1.1.10. “Net Gelir” Üyelik Şart ve Koşulları altında ilgili Raporlama Dönemi içerisinde, Eğitmenler tarafından site veritabanına yüklenen eğitim setleri veya düzenlenen atölyelerin, Müşterilere satışından ilgili satışa ait vergilerin (KDV, Gelir Vergisi ve Stopaj) çıkartılması sonucu Rhinocenter’ın elde ettiği gelirdir. Net Gelir Paylaşımı bu tutar üzerinden yapılır.

1.1.11. “Raporlama Dönemi” 30 (otuz) takvim gününü ifade eden süredir.

1.1.12. “ Eğitimler”, Rhinocenter sitesinde listelenen ve Eğitmen tarafından siteye yüklenen bilgisayar ortamında hazırlanmış yüksek kalitede ses ve ekran kaydının birleşimi ile elde edilen özgün video setleridir. Ücretli olarak dağıtılmaktadır.

1.1.13. “Atölyeler/Etkinlikler”, Rhinocenter sitesinde listelenen ve Eğitmenler tarafından yürütülen çevrimiçi veya sınıfiçi organizasyonlardır. Katılım ücreti ödenerek kayıt olunmaktadır.

1.1.14. “Ücretsiz Eğitimler veya Atölyeler” Rhinocenter sitesinde ÜCRETSİZ olarak listelenen ve kayıt olan herkese açık olan çevrimiçi veya sınıfiçi organizasyonlar ile önceden hazırlanmış eğitici video setleridir.

1.1.15. Bu sözleşme yukarda belirtilenler dışında konseptler barındırabilir. Bu durumda ilgili konseptler ve tanımlar ilgili yasalar, doktrinler ve iş pratiği kapsamında Sözleşme metnine dahil edilecektir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Müşterilere ve Eğitmenlere sunulan hizmetler;

2.1.1. Video eğitim setlerinin, Çevrimiçi veya Sınıfiçi Atölyelerin satış işlemleri, katılım şartları ve bu içeriğin yayınlanması ile içeriğe erişim;

2.1.2. Siteye kayıt ve / veya oturum açma;

2.1.3. Metinler, köprüler, resimler, ses ve video dosyaları, veriler ve / veya diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir eğitim setinin veya etkinliğin sitede yayınlanması ve görüntülenmesi;

2.1.4. Eğitim Setlerine veya Etkinliklere erişim izni vermek, bu set ve etkinlikleri izlemek ve Üyelik Şart ve Koşullarında belirtilen amaçlar dahilinde kullanmak;

2.1.5. Eğitim veya Etkinliklerle ilgili içeriklerin sitenin veri tabanına yüklenmesi ve bunlara erişim;

2.1.6. Sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli güncellemelerin yapılmasıdır.

2.2. Müşteriler ve Eğitmenler Site tarafından sağlanan bu hizmetleri işbu Sözleşme kapsamında kullanmayı kabul eder.

2.3. Rhinocenter Akademi platformu, Eğitmenler ve Müşteriler Site’de yer alan tüm içeriğin (eğitici setler, metinler, köprüler aracılığı ile yönlendirilen sayfalardaki içerikler) birer özgün kayıt olduğunu kabul eder.

2.4. Siteye eğitim veya etkinlik içeriği yükleyen bütün Eğitmenler bu içeriğin münhasır yayın ve dağıtım haklarını Rhinocenter’a devrettiğini kabul eder.

2.5. Bu sözleşme ile tanımlanan kategorilerde site veritabanına Eğitim veya Etkinlik yükleyip satış yaparak kazanç elde etmek isteyen kayıtlı Müşteriler, Eğitmen statüsüne alınır ve yüklediği Eğitim ve Etkinliklerle ilgili satış ve dağıtım haklarını Rhinocenter’a devrettiğini kabul eder.

3. SÖZLEŞMENİN SUNULMASI VE ETKİLİ DÖNEMİ

3.1. Kayıt işlemini tamamlayıp ilgili onay kutusunu işaretleyerek, Müşteriler ve Eğitmenler bu Sözleşmenin hükümlerinin tamamen farkında olduğunu herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin kabul eder.

3.2. Bu Kullanım Koşulları ve Üyelik Şartlarının Üyeler tarafından kabul edilmesi Rhinocenter Akademi ile Eğitmenler ve Müşteriler arasında ikili bir yazılı anlaşma yapılması ile eşdeğerdir.

3.3. Müşteriler ve Eğitmenler ile Rhinocenter Akademi arasındaki bu Sözleşme üyelik işlemlerinin tamamlanması ve Sözleşmenin kabul edildiği andan itibaren akdedilmiş ve yürürlükte sayılır. Bu Sözleşme, Müşterilerin ve Eğitmenlerın sitenin sunduğu hizmetlerden yararlandığı süre boyunca geçerlidir ve bağlayıcıdır.

3.4. Müşteriler ve Eğitmenler, üyelik hesabının daha iyi bir şekilde çalışması için değiştirilen Sözleşme hükümlerini kabul etmekle yükümlüdür. Üyeler, site üzerinden sunulan Sözleşmede yapılmış değişiklik bildiriminden sonra değiştirilmiş Sözleşmeyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Değişiklikleri kabul etmeyen Üyeler, e-posta yoluyla sözleşme fesih talebinde bulunabilirler. İlgili durumlarda Müşterilerin veya Eğitmenlerın hesapları devre dışı bırakılacaktır.

4. YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ, HAKLARIMIZ, İÇERİK YAYIN ve DAĞITIM HAKLARI

4.1. Rhinocenter Akademi, Müşterilere ve Eğitmenlere site tarafından sağlanan hizmetlere erişimini ve kullanımı kesintisiz bir şekilde sağlamak için Site’de gerekli bakım ve güncellemeleri yapmakla yükümlüdür.

4.2. Rhinocenter Akademi, Müşterilerin ve Eğitmenlerın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

4.3. Rhinocenter Akademi, Müşterilerin ve Eğitmenlerın önceden rızasını almadan Site’nin tasarımı değiştirme, yeni hizmetler ekleme, var olan hizmetleri durdurma ve bu tür değişiklik ve çalışmalar süresince Site’yi askıya alma hakkında sahiptir.

4.4. Rhinocenter Akademi, Site’yi ve sunulan hizmetleri tanıtma, Site’nin içeriğine ilişkin reklam, tanıtım ve promosyon gibi çeşitli kampanyaları Site’nin herhangi bir sayfasında, web ortamında gerekli gördüğü alanlarda (Sosyal Medya, Arama Motorları, Diğer Web Sayfaları) ve fiziki reklam alanlarında yapma hakkına sahiptir.

4.5. Eğitmen, Rhinocenter Akademi site veritabanına, listelemek ve satmak üzere eğitim veya etkinlik yüklediğinde RhinoCenter Akademi’ye aşağıdaki kullanım kapsamlarına dair gerektiği durumlarda ve gerektiği süre boyunca, 3. kişilerle alt sözleşmeler imzalama hakkı tanıyan temel kullanım hakları vermeyi kabul eder; 4.5.1

4.5.1. Çoğaltma, eğitim veya etkinliğin, tamamının veya bir bölümünün, 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak üretimi de dahil olmak üzere bir veya daha fazla kopyasını oluşturmak (Ör: eğitim içeriğindeki bir andan alınmış görüntünün Poster veya Tişört üstüne basmak) ve eğitim veya etkinliği mobil telefon ve tabletlerin hafızaları da dahil olmak üzere, CD, DVD, Flash Bellek veya Taşınabilir Hard Disk gibi elektkronik ortamlara kaydetmektir.

4.5.2. Dağıtma, eğitim veya etkinliğin, tamamının veya bir bölümünün, 2boyutlu veya 3 boyutlu olarak üretimi de dahil olmak üzere, satışını yapmak ve kopyalarını oluşturmak (Ör: eğitim içeriğindeki bir andan alınmış görüntünün Poster veya Tişört gibi nesnelere uygulanması, giydirilmesi)

4.5.3. Kamuya Açık Teşhir, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü, halka açık ve kişi sayısının sınırlı olmadığı alanlarda, ekranlarda göstermek (Ör: reklam ve tanıtım amaçlı yayınlar)

4.5.4. Kamuya Açık Yayın, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü, canlı yayınlarda (radyo, televizyon vb.) ve kişi sayısının sınırlı olmadığı halka açık yerlerde yayınlamak (Ör: Satış yayınlarında ürün gösterimleri veya sunumları)

4.5.5. İhracat veya İthalat, eğitim veya etkinliğin, tamamının veya bir bölümünün, orijinali veya kopyalarını, 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak herhangi bir malzemeden üretilmiş halleri de dahil, Dünya’nın herhangi bir ülkesine göndermek ve elektronik ortamlarda eğitim veya etkinliğin bulunduğu fiziksel ürünü (USB Bellek, CD, DVD vb.) gümrüklerden geçirmek

4.5.6. Kiralama, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü, ya da elektronik ortamlarda model veya tasarımın bulunduğu fiziksel ürünü (USB Bellek, CD, DVD vb.) 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak herhangi bir malzemeden üretilmiş halleri de dahil olmak üzere, kiralamak ve ücretsiz kullandırmak

4.5.7. Kablolu İletişim, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü 2 boyutlu veya 3 boyutlu halleri ile kamuya açık televizyon, radyo, optik yayın araçları vb. yollar ile sunmak

4.5.8. Yeniden İletim, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü, anında iletim (uydu yayınları dahil) veya kablolu yayın organizasyonlarında sunmak

4.5.9  Açık Erişim, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü 2 boyutlu veya 3 boyutlu halleri ile kamuya açık alanlarda sergileyerek isteyen herkesin istediği her an ulaşmasını sağlamak (Ör: Modelin 2 boyutlu poster baskısını veya resimleştirilmiş halini sergilemek)

4.5.10. Pratik Uygulamalar, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü, 2 boyutlu veya 3 boyutlu formlarda üretilmiş halleri de dahil olmak üzere, bir mimari projeye, şehir planlama projesine, tasarım projesine veya peyzaj/bahçe uygulamaları projesine eklemek

4.5.11. Basit İşleme, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü, 2 boyutlu veya 3 boyutlu üretilmiş ya da dijital halleri de dahil olmak üzere, ikincil işlerde ve bu Sözleşme’nin 4.5. numaralı maddesinde bahsedildiği üzere kullanmak (Ör: Eğitimde gösterilen içeriği modelleyerek 2 boyutlu görselini tasarlanan bir mekan içerisinde kullanmak)

4.5.12. Karmaşık İşleme, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü, 2 boyutlu veya 3 boyutlu üretilmiş halleri de dahil olmak üzere, karmaşık nesnelerin bir parçası olarak kullanmak. (Ör: Görsel-İşitsel bir Projenin, Tiyatral bir Performansın veya bir Multimedya Ürünü’nün bir parçası)

4.5.13. Kapsamlı İşleme, eğitim veya etkinliğin, tamamını veya bir bölümünü, 2 boyutlu veya 3 boyutlu üretilmiş ya da dijital halleri de dahil olmak üzere, bir bilgisayar oyunu, bir konsol oyunu, bir akıllı telefon ya da tablet oyunu ya da 4.5. numaralı maddeye dahil olabilecek herhangi bir oyun platformunda kullanmak

4.6. Rhinocenter Akademi, Eğitmenler tarafından yüklenen eğitim veya etkinliğin üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, ilgili haklar, patent hakları, know-how hakları, ticari marka hakları, vb.) ihlal ettiğini tespit etmesi halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal söz konusu içeriği silme hakkına sahiptir.

4.7. Rhinocenter Akademi, Eğitmenler tarafından yüklenen eğitim veya etkinliğin genel kamu ahlakına aykırı müstehcen bir unsur barındırdığını tespit etmesi halinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın söz konusu aykırılığı giderme hakkına sahiptir.

4.8. Rhinocenter, Eğitmenler tarafından işbu Sözleşmenin 5.6 maddesinin ihlal edildiğini tespit etmesi halinde söz konusu tasarımın derhal ilgili platformdan kaldırılması için gerekli hukuki yollara başvuracak ve ilgili Satıcının söz konusu platforma ve Rhinocenter platformuna erişimi yasaklanacaktır.

4.9. Rhinocenter, Müşterilerin veya Eğitmenlerın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda herhangi bir yazılı bildirime gerek olmaksızın ilgili üyenin hesabını devre dışı bırakma hakkına sahiptir.

4.10. Rhinocenter, Ücretli Eğitim ve Etkinlikler için belirlenmiş ücret tarifesini kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

4.11. RhinoCenter, fiziksel teslim ve sevkiyat gerektiren ürünlerin tesliminde öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durumu Müşterilere bildirir. Müşteriler, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Müşteriler, siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Müşteriler, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

4.12. Rhinocenter, Eğitmen ile Müşteri arasında eğitim içeriğinin yayını ve erişimi bakımından aracı bir kurumdur. Müşteriler ve Eğitmenler, siteye yükledikleri ve/veya başka bir şekilde sağladıkları veya siteden edindikleri tüm ürünler ve içeriklerden münhasıran sorumludur.

5. MÜŞTERİLER ve SATICILARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Eğitmenler ve Müşteriler, işbu Sözleşme kapsamında Site’nin sağladığı hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

5.2. Müşteriler ücretli eğitim setini satın aldıktan sonra başka bir gün aynı eğitim setinin kendi profiline giriş yaparak Ücretsiz olarak izleyebilme hakkına sahiptir.

5.3. Müşteriler, Site’de yayınlanan eğitim video setleri ile katıldıkları etkinlikleri 3. parti yazılımlar kullanarak indirmeyeceğini, herhangi bir başka bir platformda paylaşmayacağını veya ücretsiz olarak paylaşmayacağını kabul etmekle yükümlüdür.

5.4. Üyeliğin herhangi bir sebeple sona eren üyenin Site’deki profiline erişimi kaldırılır ve satın aldığı eğitime erişimi sona erer.

5.5. Eğitmenler, Site’ye yükleyecekleri içeriğin (eğitim seti veya etkinlik) başka bir sitede yayınlamayacağını veya herhangi bir şekilde 3. kişilerle ücretli/ücretsiz olarak paylaşmayacağını kabul eder.

5.6. Eğitmenler Site’ye yükleyecekleri içeriğin üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, ilgili haklar, patent hakları, know-how hakları, ticari marka hakları, vb.) ihlal etmediğini kabul eder. Aksi halde Sözleşme’nin 4.6 maddesi uygulanacaktır.

5.7. Eğitmenler ve Müşteriler, Site’ye ilişkin bir sorunla karşılaşması halinde bütün istek, öneri, soru ve taleplerini Rhinocenter Akademi’ye bildirme hakkına sahiptir.

5.8. Eğitmenler, Site’de reklam yayınlamak için Rhinocenter’dan yetki talep etme hakkına sahiptir.

5.9. Müşteriler, sevkiyat gerektiren ürünlerden satın aldığı takdirde gönderi bedellerini ödemekle yükümlüdür.

5.10. Müşteriler, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce, ürün fiziksel bir ürün ise (lisans usb dongle vb.) muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Üyeler, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.

5.11. Görüntüler, logolar, ticari markalar ve hizmet markaları, marka adları ve diğer fikri mülkiyete konu belirli modeller, kullanım için ek lisanslar, haklar ve izinler gerektirebilir. Herhangi bir modeli indirmeden ve kullanmadan önce modelin amaçlanan kullanımı için ek lisans, hak ve izinler gerekip gerekmediğini araştırma yükümlülüğü Müşteri’ye aittir.

5.12. Eğitmenler, siteye yükledikleri eğitimlerin ve etkinliklerin tümünün veya bir kısmının, Eğitmen adı verilmeden anonim olarak kullanılması noktasında Rhinocenter Akademi’yi yetkilendirmeyi kabul eder.

5.13. Eğitmenler, Rhinocenter Akademi’ye, siteye yükledikleri ve listeledikleri eğitim ve etkinliklerin, tamamında veya bir kısmında değişiklik yapma, içeriğe eklemeler/çıkarmalar yapma, eğitim ve etkinliklere bütüncül yapısına etki edebilecek düzenleme ve görselleştirmeler yapma yetkisi vermeyi kabul eder.

5.14. Eğitmenler, Rhişnocenter’a,  siteye yükledikleri içeriğin ilk yayınlarını yapma, kamuoyu ile çeşitli yol ve yöntemler kullanılarak paylaşımlarda bulunma yetkisi vermeyi kabul eder.

5.15. Tüm haklar, Eğitim veya Etkinliği siteye yükleyen Eğitmen’e aittir ve ona ait kalacaktır. Bu nedenle, bu sözleşme Eğitmen’in haklarını elinden alamaz, kullanamaz veya Eğitmen tarafından siteye yüklenen içeriğin site dışında bir yerde satışını yapmanın önünü açamaz.

5.16. Site’ye yüklenen ve listelenen eğitim ve etkinliklerin tüm parçaları, %100 bizzat Eğitmen tarafından oluşturulmuş olmalıdır.

5.17. Eğer yüklenen içerik bilinen bir ürüne aitse, örneğin, eğitimde bilinen bir otomobil veya mimari yapı modellenmesine ilişkin bilgi veriliyorsa, Eğitmen yüklediği bu içerikle ilgili bilgiyi, hangi ürüne ait olduğunu belirtmekle yükümlüdür. Eğitmen, ilgili ürünün tasarımcısı veya üreticisinin Resmi web sitesinden ürüne ait sayfanın websitesi linkini ve ürünün adını açıklamada açıkça yazmalıdır.

5.18. Eğitmen, siteye yüklediği eğitim ve etkinlikler üzerindeki haklarını aşağıda tanımlı yol ve yöntemlerle koruması için Rhinocenter Akademi’yi yetkili tayin etmiştir:

5.18.1. Siteye yüklenmiş olan Eğitim ve Etkinliklere ilişkin hak ihlalinde bulunan veya bulunmak üzere olan kişilerle iletişime geçmek, yaptıkları ihlallere illişkin bilgilendirme talep etmek ve Eğitmen’e ait olan eğitim ve etkinlik içeriklerindeki hak ihlallerini durdurmasını talep etmek;

5.18.2. Siteye yüklenmiş olan Eğitim ve Etkinlikler üzerindeki Eğitmen haklarını ihlal eden kişilere resmi ihtarname göndermek;

5.18.3. Siteye yüklenmiş olan Eğitim ve Etkinlikler üzerindeki Eğitmen haklarını ihlal eden kişileri ilgili yerlere şikayet etmek;

5.18.4. Siteye yüklenmiş olan Eğitim ve Etkinlikler üzerindeki Eğitmen haklarını ihlal eden kişileri yasal yollar ve hukuki işlemler ile takip etmek üzere, Rhinocenter Akademi emek sahibi olan Eğitmenlerini korumak adına çalışmalar yapacaktır.

5.19. Eğitmen tarafından siteye yüklenen Eğitim ve Etkinlikler, yüksek çözünürlükte ses ve görüntü kalitesi ile yüklenecek olup bu Eğitim ve Etkinlikler diğer çevrimiçi eğitim platformlarına yüklenip satışa sunulamaz. Eğitmen, siteye yüklediği Eğitim ve Etkinlikleri bir başka platformda aynı veya farklı fiyatlarla satışa sunduğu takdirde uyarılacak ve devamı halinde Eğitmenin üyeliği ve ilgili ürünlerin listelenmesi, ürünler diğer platformlardan kaldırılana dek askıya alınacaktır.

5.20. Eğitmen tarafından Rhinocenter Akademi’ye verilen içerik, satış ve dağıtım hakkı bu sözleşmenin etkin olduğu süre boyunca geçerliliğini koruyacaktır. Bu sözleşmenin feshi halinde ilgili ürünlere ait lisanslar da devredilecek, listelenen ürünler siteden kaldırılacaktır.

6. EĞİTİM VE ETKİNLİKLERİN SİTEYE YÜKLENMESİ ve YAYINLANMASI

6.1. Eğitim veya Etkinlikler siteye yüklendikten sonra yayına alınmadan önce moderasyon tarafından incelenir. Yüklenen içeriğin gereken şartları karşılayıp karşılamadığı, kategorisi, etiketleri, açıklamaları kontrol edilir. Eğer yüklenen içerik, moderasyon tarafından onaylanmaz ise eksiklikler ve hatalar ile ilgili yapılması gerekenler konusunda Eğitmen bilgilendirilir. Moderasyon işleminin süresi yüklenen Eğitim ve Etkinliğe göre değişkenlik göstermektedir. Moderasyon süresince Eğitim veya Etkinlik ile ilgili çeşitli bilgiler talep edilebilir.
6.2. Siteye yüklenecek olan Eğitimler veya Etkinlikler aşağıda listelenen şartları karşılamalıdır:
6.2.1. Eğitim veya Etkinlik, ilgili kanunu ihlal etmemelidir; (Ör: ilgili kanunda tespit edilmiş olan yasakları delmemeli veya kanunun sınırlarını aşmamalıdır)
6.2.2. Eğitim veya Etkinlik, şiddet, müstehcenlik, hakaret, zarar, tehdit, iftira, yanlış bilgi veya pornografi içeremez;
6.2.3. Eğitim veya Etkinlik, başkalarının onurunu, itibarını veya kimliğini zedeleyemez;
6.2.4. Eğitim veya Etkinlik, ırkçılık, dini saldırı, ulusal saldırı, etnik saldırı veya sosyal saldırı nitelikli olamaz;
6.2.5. Eğitim veya Etkinlik herhangi fikri mülkiyet hakkını ihlal edemez veya bir başka Eğitmen’e ait Eğitim veya Etkinliğin kopyası olamaz;
6.2.6. Sözleşme ile kullanımı sınırlanmış ya da yasa gereği gizliliğe tabi olan ürünler Eğitim veya Etkinlik adı altında siteye yüklenemez;
6.2.7. Eğitim veya Etkinlik virüs veya kötü amaçlı yazılım içeremez;
6.2.8. Eğitim veya Etkinlik içerisindeki her bir parça/eleman %100’ü bizzat Eğitmen tarafından oluşturulmuş olmalıdır;
6.2.9. Eğitim veya Etkinlik, bütünlüğü bozan, ekranda aktif bir işe yaramayan ve gereksiz olan öğelerden arındırılmış olmalıdır;
6.2.10. Eğitim veya Etkinlik ile açıklaması, etiketleri ve kategorisi bütüncül olmalı, ilgisiz olmamalıdır;
6.2.11. Eğitim veya Etkinlik, içerikteki yazılım/programın en son ve güncel sürümü ile hazırlanmalıdır;
6.2.12. Eğitimi verilen yazılım/programın Akademik sürümü ile hazırlanmış olan Eğitim veya Etkinlik de kabul edilmektedir;
6.2.13. Eğitim veya Etkinlik doğru ve detaylı bir açıklamaya sahip olmalıdır;
6.2.14. Eğitim veya Etkinlik’teki kayıtlar numerik(sayısal) olarak ve mantıklı isimlendirimiş olmalıdır (Ör: “Rhino.101-1: Giriş ve Arayüz)
7. ÜCRETLİ EĞİTİM SETLERİ ve ETKİNLİKLERİN FİYATLARI 

7.1. Ücretli eğitim setleri veya Etkinlikler, duyuru öncesi belirlenecek fiyatlarla ve katılımcı limiti ile ilgili ürün sayfasında açıkça belirtilmiştir.

7.2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siteye kayıt olurken girdikleri bilgilere fatura kesilmek kaydı ile + %18 KDV karşılığında fiyatlar görecektir.

8. NET GELİR PAYLAŞIMI

8.1. Site’de yayınlanan tüm Eğitim ve Etkinliklere erişim için gereken ödeme yöntemleri Rhinocenter Akademi tarafından belirlenir ve ödemeler site’de belirtilen kanallara yapılır.

8.2. Eğitmen, yükleyip listelediği Eğitim Video Setleri kategorisindeki ürünlerin satışından elde edilen kazancın yüzde 60(altmış)’ında hak sahibidir.

8.3. Eğitmen, yükleyip listelediği Etkinlik/Atölyele kategorisindeki ürünlerin satışından elde edilen kazancta aşağıdaki oranlarda hak sahibidir;

8.3.1. 1 Günlük Etkinlikler için %70

8.3.2. 2 Günlük Etkinliker için %75

8.3.3. 3 Günlük Etkinlikler için %80

8.3.4. Canlı ve 1-2-3 günlük olarak planlanan etkinliklerin duyurulmasına ilişkin hazırlanan ücretli reklamlar ve yayınlar Eğitmen ve Rhinocenter Akademi tarafından eşit ve ortak olacak şekilde karşılanır.

8.3.5. Etkinliklerden alınacak ödemelerde kredi kartı entegratör firma tarafından kesilen komisyon bedeli ve ücretli reklam ve duyurulara ait bedel toplam kazançtan düşüldükten sonra taraflara ilgili hak ettikleri oranda ödemeler yapılır.

8.4. RhinoCenter, Net Gelir Paylaşımı’na dair ödemeyi Eğitmen tarafından belirtilen ödeme kanalları üzerinden aşağıdaki koşullarda yapacaktır:

8.4.1. Banka Transferi ile yapılacak ödemeler, her bir Raporlama Dönemi’ne tekabül eden Cuma gününde yapılır. Minimum ödeme tutarı 1000 (Bin) Türk Lirası’dır. Eğer Satıcı’nın net gelir paylaşımından kazandığı tutar minimum rakama ulaşmamış ise, ödeme bir sonraki Raporlama Dönemi’ne sarkar ve ilgili minimum tutara ulaşılıncaya kadar ödemeler sonraki Raporlama Dönem’lerine aktarılır.

8.5. Rhinocenter Akademi tarafından Eğitmen’e yapılacak ödemeler 1 (bir) takvim ayı’ndan daha fazla geciktirilemez.

8.6. Bu sözleşmenin Eğitmen statüsünden feshi halinde, Rhinocenter Akademi tarafından Eğitmen’e aktarılmayı bekleyen tutarlar sözleşme fesih tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde Satıcı hesabına aktarılır.

8.7. Eğitmen Net Gelir Paylaşımı’ndan payına düşen ödemeyi almak için gereken bilgileri Rhinocenter Akademi ile paylaşmak zorundadır. Eğitmen bu bilgileri paylaşana kadar kendisine ödeme veya transfer yapılmayacaktır.

8.8. Eğitmen farklı para birimlerinde ödeme talep ettiği takdirde, ilgili dönüşümden kaynaklanan olası kayıpları karşılamakla yükümlüdür.

9. ÖDEME

9.1. Üyeler, sitemiz üzerinden kredi kartları ile, iyzico ödeme altyapısını kullanarak, tek ödeme veya taksit imkanlarından faydalanabilirler. Kredi kartı ile https://acedemy.rhinocenter.net üzerinden yapılan işlemlerde sipariş sonunda bedel kredi kartından çekilecektir.

9.2. Ürün teslimatının aksamadan gerçekleştirilebilmesi için lütfen fatura adresinizi ve lisans kayıt e-posta adresinizi doğru girdiğinizden emin olunuz. İstanbul merkezli şirketimizden ürünler çoğunlukla elektronik ortamda, kargolama gerekli olduğunda MNG kargo firmasıyla gönderilecektir. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 2 (iki) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Müşteri temsilcimize danışarak değişik teslimat şartları konusunda görüşebilirsiniz. Ayrıca kargo teslimatları sadece Türkiye için geçerlidir.

9.3. Söz konusu sistem herhangi bir sorun nedeni ile ödeme veya teslimat işlemini gerçekleştiremiyorsa ödeme sayfası sonucunda ziyaretçimiz bu durumdan haberdar edilmektedir. Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimatı gerçekleşemeyen sipariş ile ilgili olarak siparişi veren ile bağlantı kurulmaktadır. Ziyaretçimiz tarafından belirtilen e-posta adresinin geçerliliği siparişin aktarılmasından önce gönderilen otomatik kayıt e-postası ile teyit edilmektedir. Lütfen siparişinizin son aşamasında e-posta adresinizi tekrar gözden geçiriniz. Teslimatın gerçekleşmesi konusunda müşteri kadar kredi kartı sistemini kullandığımız bankaya karşı da sorumluluğumuz söz konusudur.

Lütfen dikkat ediniz!
Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri, teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar olduğunu düşünüyorsanız kargo firmasına tutanak tutturularak ürünü teslim almayınız.
Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiği kabul edilmektedir. Ürün hasarlı ise: Hazırlamış olduğunuz tutanağın fotoğrafını en kısa zamanda academy@rhinocenter.net mail adresine bildiriniz.
Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde paketinizle ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacağız. Bu e-posta içinde ürünü neden iade etmek istediğinizi kısaca açıklarsanız ürün ile ilgili çalışmalarımızda bize yardımcı olmuş olursunuz.

10. ÖDEME YAPILMAMASI DURUMU

10.1. Üyeleri satın aldıkları hizmet veya ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse RhinoCenter Akademi’nin ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. Gönderi (Elektronik veya Fiziksel) gerektiren satın alma işlemlerinde, ödeme doğrulaması yapılmadan ürünlerin teslimi yapılmamaktadır.

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

11.1. İşbu Sözleşme, Taraflardan her biri tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak kısmen veya tamamen feshedilebilir. Sözleşmeyi feshetmek isteyen Taraf, diğer Tarafı e-posta yoluyla bilgilendirmelidir. Bu nedenle, Sözleşme yalnızca bu bildirim üzerine feshedilir.

11.2. Üyeler, kalan Abonelik Süresi için ödenen her ücretin orantılı olarak geri ödenmesine hak kazanacaktır.

11.3. Sözleşmenin feshi ile Site tarafından sunulan hizmetlere erişim engellenir.

11.4. Eğer Eğitmen siteye yüklediği tüm Eğitim ve/veya Etkinliklerin site veritabanından kaldırılmasını talep ederse, ilgili Eğitim veya Etkinliğe ait kullanım lisansları Rhinocenter Akademi’de listelenen ürünü satın alan son kullanıcıya teslimden sonra kaldırılır.

11.5. Bu sözleşmenin feshinde Müşteri veya Eğitmen, statü değişikliğine yönelik talepte bulunabilir ve bu statü değişikliğine ilişkin fesih sonucu ilgili statüyü kapsayan sorumluluklarından ayrılabilir.

12. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

12.1. Rhinocenter Akademi sitesi, servisleri, Eğitimler ve Etkinlikler kayıt olan Müşterilere “as is” olarak sunulur. Bu nedenle, ihlal etmeme, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk gibi ima edilen garantiler dahil olmak üzere, ürünlere ait garantiler üreticisine ait olup Rhinocenter Akademi’nin sorumluluğu yoktur.

12.2. Web Sitesi’nde listelenen ürünler veya hizmetlerin sonuçlarından ve ilgili ürün ve hizmetlerin Müşteri’nin veya Eğitmen’in beklentileri ve gereksinimlerini karşılamasından Rhinocenter Akademi’nin veya Web sitesinin geliştiricileri sorumlu değildir.

12.3. Yazarın itibarı veya satış performansı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olsa bile, sitedeki Eğitimlerin ve Etkinliklerin görüntülerinin yanlış beyanından, değiştirilmesinden ve bozulmasından Rhinocenter Akademi sorumlu değildir.

12.4. Telekomünikasyon ve internet ağlarındaki arızalar, kötü amaçlı programlar, Rhinocenter Akademi’nin yazılım/donanım sistemlerindeki hatalar nedeniyle yükümlülüklerimizin yerine getirilmemesinden veya eksik şekilde yerine getirilmesinden Rhinocenter Akademi sorumlu değildir.

12.5. Rhinocenter Akademi siteye yüklenmiş olan eğitim ve etkinliklerden bağımsızdır. Bu nedenle siteye Eğitmen tarafından yüklenen eğitim veya etkinliklerin doğası, doğrulaması ve kullanım lisansına ilişkin marka güvenliğinden ilgili ürünün sahibi ve yaratıcısı sorumludur. Bu kapsamda ilgili kanunun gereklerine uygun hareketlerden Eğitmen sorumludur. Rhinocenter Akademi herhangi bir ihlal bildiriminde konunun açıklığa kavuşması süresince eğitim veya etkinliği yayından alır ve Eğitmen’in yeni eğitim veya etkinlik yüklemesini kısıtlar.

12.6. Eğitmen aşağıdakileri temsil ve garanti eder:

12.6.1. Rhinocenter Akademi  ile paylaşılan bilginin doğruluğu ve bu sözleşmeye uygunluğu;

12.6.2. Eğitmen siteye yüklediği eğitim veya etkinliklerin tek sahibi veya bu sözleşme kapsamında eğitim ve etkinlikleri kullanmaya yetkilidir;

12.6.3. Eğitmen tarafından siteye yüklenen eğitim veya etkinlikler uygulanan hukukun gerekliliklerine aykırı değildir, telif hakkı ve ilgili haklar, ticari marka hakları, hizmet markaları ve malların menşe itirazları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmez;

12.6.4. Eğitmen tüm gerekli izinlere sahiptir.

12.7. Eğitmen , Rhinocenter Akademi sitesine yüklenerek satışı yapılan eğitim veya etkinliklere ait vergileri ödemekle yükümlüdür, bu vergi ödemesinde Eğitmen Rhinocenter Akademi’ye (Namdaris Ltd. Şti.) fatura keserek kendi vergi takibini yapabilecektir veya Eğitmen bu sözleşme kapsamında kendisine aktarılacak olan kazançlardan ilgili vergi tutarlarının kesilmesini kabul eder (gelir vergisi dahil tüm vergiler)

12.8. Başka bir yerden alınmış ve olduğu gibi format çevrilerek Eğitmen tarafından siteye yüklenmiş olan eğitim veya etkinliklerin tespiti ve Eğitmen’in bu ihlalinden Rhinocenter Akademi’nin sorumlu tutulması halinde, Rhinocenter Akademi’nin olası itibar kaybı veya Rhinocenter Akademi’ye uygulanacak olası hukuki yaptırımlardan doğan zararlar, ihlalin müsebbibi olan Eğitmen’e yansıtılacak ve ilgili ihlalin hukuki yollarla takibi yapılacaktır.

12.9. Eğitmen, bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin Rhinocenter Akademi’ye onarılamayacak zararlar vereceğini kabul eder. Bu nedenle, yasalarda mevcut olan haklarımıza ve çözüm yollarımıza ek olarak, böyle bir ihlal meydana gelirse, hem ön hem de kalıcı bir tedbir dahil olmak üzere Rhinocenter Akademi adil telafi hakkına sahiptir.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1. İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Sözleşmede yer almayan hususlarda Türk hukuku uygulanacaktır.