VERİ KALDIRMA

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ veya ANONİM
HALE GETİRİLMESİ

Namdaris Teknoloji Tasarım ve Danışmanlık Ltd. Şti. firması olarak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi’ne yönelik aydınlatma metni (bkz: KVKK) uyarınca, ilgili metinde belirtilen tanım, taraflar özelinde firmamız internet sitesine üye olarak kişisel verilerini paylaşan kullanıcılar (üye, müşteri, ziyaretçi, çalışan, iş ortağı ve tüm bunlara aday gerçek kişiler ile kurumlar) diledikleri takdirde kendilerine ait olan verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talep açabilirler.

İlgili talepler için aşağıdaki Veri Kaldırma formunun doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurulması gereklidir. Veri kaldırma işlemleri, periyodik olarak 1 aylık sürelerde gelen taleplerin toplanması ile her takvim ayının birinci günü toplu olarak yapılmaktadır.